Socijalna politika, kao i socijalna kohezija, a naročito socijalna zaštita i inkluzija, ubrajaju se u najvažnije temelje EU i osnovna načela procesa proširenja. Vrednosti koje promovišu ova načela podrazumevaju  jednakost,  solidarnost,  toleranciju  i  poštovanje  osnovnih  socio-ekonomskih prava,  pravo  na  pristojan  život  i  radne  uslove, pravo  na  adekvatnu  socijalnu  zaštitu  i odgovarajuće obrazovanje, kao i pravo na život u zdravoj i bezbednoj životnoj sredini. Ranjive grupe trebaju širu podršku društva. Osobe sa invaliditetom, stariji, mladi, deca, žene, romska nacionalna manjina, – svaki pojedinac koji nailazi na prepreke prilikom uključivanja u zajednicu – zaslužuje podršku i pomoć. Svi moraju da imaju jednaka prava i šansu da žive dostojanstveno.

„Zajedno možemo više“ je konkurs umetničke autorske grafike, koji je bio otvoren za sve građane Srbije koji su želeli da predstave svoju originalnu umetničku viziju i zaokružen idejni koncept na temu socijalnog uključivanja osetljivih grupa.

Konkurs je trajao od 25. oktobra do 1. novembra. Na njemu je učestvovalo 63 autora iz cele Srbije, sa ukupno prijavljena 83 rada. Od 1. do 7. novembra 2017. je trajalo glasanje publike, gde je najvise glasova prikupio rad Ane Berišic “Svi smo isti”.

Stručni žiri kojim su predsedavali Dr Zoran Blažina i Dr Zoran Tairović, a činili su ga i po jedan predstavnik Delegacije EU u Srbiji i EU info centra – sastao se 9. novembra 2017. i doneo odluku o najboljim radovima konkursa.

Projekat “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” trajao je od 2015. do novembra 2017. godine. Evropska unija bespovratno je donirala preko 5.4 miliona evra za podršku merama u oblasti socijalne inkluzije i za razvoj obima i kvaliteta socijalnih usluga u zajednici za ugrožene i grupe u teškom položaju, uključujući  i Rome.  Krajnji korisnici projekta su bili građani Srbije – korisnici sistema socijalne zaštite, pripadnici romske nacionalne manjine i druge ugrožene grupe.

Ukupno 28 projekata izabrano je za sprovođenje: 18 projekata u oblasti socijalnih usluga u zajednici za ugrožene grupe i 10 projekata u oblasti aktivne inkluzije romskog stanovništva u zajednicu. Širom Srbije, projekte su u protekle dve godine uspešno sprovele opštine, centri za socijalni rad, i nevladine organizacije u 76 gradova i opština: skoro 10 hiljada ljudi je imalo direktne koristi od projekta. Broj onih koji su prošli neku vrstu obuke za pružanje socijalnih usluga ili za pomoć u zapošljavanju je preko 500, a održano je i preko 500 različitih aktivnosti na temu socijalne inkluzije u vidu okruglih stolova, seminara, konferencija…

EU je obezbedila i tehničku pomoć – Jedinicu za upravljanje projektom koja je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pružila pomoć u formulisanju, sprovođenju, praćenju i ocenjivanju sprovođenja relevantnih mera socijalne politike.

EU je najveći i najvažniji donator u ovoj oblasti u Srbiji sa ukupnim iznosom od 213 miliona evra izdvojenih kroz IPA komponentu, u periodu između 2007. i 2017. godine.

Konkurs je organizovan u okviru projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”  koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija EU u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Organizatori konkursa su tim projekta „Podrška EU inkluzivnom drustvu i EU info centar“.

Nagrađeni Autori:

Dragana Ilić, „Inkluzija nije bauk. Neznanje je.“, Beograd
Vladimir Krstić, “Dobro mesto uvek postoji!“, Kikinda
Isidora Živkov i Miloš Milunović, “RAZLIČI(S)TI”, Beograd
Maja Savić, “Repa nije prepreka”, Novi Sad
Ivana Ivanović, “Jednake razlike – raširite krila i poletite”, Beograd
Ana Gligović, “Malo volje uvek bolje”, Niš
Zorana Popović, „Pod istim smo nebom“, Beograd
Bojan Đorđić, „Isti uslovi za sve“, Beograd, Borča
Biljana Raičević-Jaćimović, „Budimo im potpora u svakom trenutku“, Beograd, Borča
Darko Manić Mane, „Imamo svet za sve“, Beograd
Bojan Kujundžić, „Bogatstvo različitosti“, Beograd
Gordana Čolović, „Ustajemo podizanjem drugih“, Beograd
Gorica Vujović, „Pružimo ruke, raširimo svoja srca“, Beograd
Miša Jovanović, „Rođeni bez predrasuda“, Beograd
Lea Levi, „Podrška za jednakost“, Beograd
Jelena Stojković, „Neki monstrumi su stvarni“, Smederevo
Mirko Milanović, „Svi smo mi povezani nevidljivim silama“, Ugrinovci
Gabriel Glid, „Usamljenost“, Beograd
Saima Herić, „Vrata koja ne razlikuju ruku koja ih otvara“, Tutin
Ana Berišić, „Svi smo isti“, Požarevac – Nagrada publike preko društvene mreže FB