Podržani projekti:

 1. Gerontološki centar Kragujevac i Udruženje Viktorija

Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici
Opšti cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta života ljudi u terminalnoj fazi i iniciranje ideja za formiranje klastera (225,522.73 EUR)

 1. Opština Kovačica i Centar za socijalni rad Kovačica

Poboljšanje usluga u lokalnoj zajednici za osobe sa invaliditetom u Kovačici
Opšti cilj projekta: Podrška razvoju usluga u lokalnoj zajednici za mlade sa invaliditetom u Kovačici (155,989.56 EUR)

 1. Opšina Varvarin i Evrokontakt Kruševac

Kućna nega za dostojanstvenu starost
Opšti cilj projekta: Doprinos promociji socijalne inkluzije ugroženih i grupa u nepovoljnom položaju kroz pružanje održivih socijalnih usluga u zajednici na lokalnom nivou (152,970.54 EUR)

 1. Opština Batočina, Centar za socijalni rad Batočina, Rača i Lapovo“Šumadija“, Udruženje “Viktorija”, Opština Lapovo i Opština Rača

Usluge podrške i pomoći za starije
Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života starijih osoba na teritoriji pomenutih opština (179,399.32 EUR)

 1. Opština Ruma i Centar za socijalni rad Ruma

Podsticanje socijalne ikluzije mladih sa invaliditetom
Opšti cilj projekta: Doprinos unapređenju socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva među mladima (26-40 godina starosti) sa invaliditetom u Rumi (197,771.29 EUR)

 1. Opština Irig, Humanitarna organizacija “Dečje srce” i Centar za socijalni rad Irig

Unapređenje socijalne inkluzije dece i odraslih sa invaliditetom kroz uvođenje nove socijalne usluge u zajednici u Opštini Irig
Opšti cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta života dece, odraslih sa invaliditetom i njihovih porodica kroz podršku razvoja novih usluga u zajednici u Opštini Irig (161,218.97 EUR)

 1. Caritas Srbija, Opština Aleksinac, Opština Ražanj, Centar za socijalni rad Aleksinac, Centar za socijalni rad Ražanj

“SHARE” – Održiva kućna pomoć protiv socijalne isključenosti u ruralnim sredinama
Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženih članova lokalne zajednice Aleksinca i Ražnja, smanjenje broja zahteva za upućivanje na rezidencijalni smeštaj (119,800.58 EUR)

 1. NVO “Familia”, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Ćuprija, Centar za porodični smeštaj i usvajanje Kragujevac, Centar za porodični smeštaj i usvajanje Niš

Razvoj resornog centra za decu sa problemima u ponašanju i za njihove porodice
Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalizacije i inkluzije dece sa problemima u ponašanju kroz uspostavljanje resornog centra za ovo pitanje (129,585.13 EUR)

 1. Udruženje “Kokoro”, Centar za socijalni rad Vranje, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za socijalni rad Bor, Udruženje “Nexus – Vranje” i Međunarodna mreža pomoći

“Promena na bolje”
Opšti cilj projekta: Doprinos socijalnoj inkluziji i smanjenje siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz primenu domaćeg Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite (180,907.07 EUR)

 1. Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS, Udruženje “Sunce”, Udruženje “Više od pomoći – AID+”, Udruženje “Žena+”, Udruženje “Stav +”, Udruženje “Crvena linija”, Udruženje “Centar AS” i Udruženje “Nova +”

Standardizacija pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV u Srbiji
Opšti cilj projekta: Pružanje standardizovanih međusektorskih socijalnih usluga u zajednici osobama sa HIV u ciljnim gradovima (168,304.75 EUR)

 1. Opština Stara Pazova, Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Anton Skala” i Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”

Razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici u Staroj Pazovi
Opšti cilj projekta: Doprinos unapređenju kvaliteta života ugroženih grupa u Staroj Pazovi (198,087.46 EUR)

 1. Centar za integraciju mladih

Svratište za decu sa ulice u Beogradu
Opšti cilj projekta: Jačanje zaštite i aktivna podrška socijalnoj inkluziji najugroženije i socijalno isključene dece kroz širenje usluge svratišta za decu koja žive ili rade na ulicama grada Beograda, sa fokusom na 10 gradskih opština u Beogradu (189,805.95 EUR)

 1. Caritas Valjevo, Opština Lajkovac, Opština Ljig, Centar za socijalni rad “Solidarnost” Ljig i Opština Mionica

Za veću solidarnost za starije – klaster Kolubarskog okruga za kućnu negu
Opšti cilj projekta: Obezbeđivanje održivosti nege za starije osobe u ciljnim opštinama kako bi se smanjila potreba za akutnom i dugoročnom institucionalizacijom (127,041.78 EUR)

 1. Opština Bela Palanka i Centar za socijalni rad “Branko Milovanović – Ciga” Bela Palanka

“Dobra dela za udaljena sela”
Opšti cilj projekta: Unapređenje položaja starijih osoba i Roma stvaranjem uslova i mogućnosti za njihovu socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (162,564.43 EUR)

 1. Grad Valjevo, Caritas Valjevo, Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo i Centar za društveno-ekonomski razvoj

Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji
Opšti cilj projekta: Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji (123,974.46 EUR)

 1. Opština Bajina Bašta, Centar za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta

“Ja imam san…”
Opšti cilj projekta: Socijalna inkluzija svih ugroženih grupa u Opštini Bajina Bašta (185,526.11 EUR)

 1. Udruženje “Prevent”, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Novi Sad Humanitarni centar “Rozkoš bez rizika”

Usluge u zajednici za seksualne radnice u Novom Sadu
Opšti cilj projekta: Doprinos razvoju sistema socijalne zaštite sa višim nivoom socijalne inkluzije, boljom zdravstvenom zaštitom i manjom stigmatizacijom i diskriminacijom seksualnih radnica koje pripadaju jednoj od marginalizovanih grupa kojima je najteže pomoći (110,764.04 EUR)

 1. Udruženje “Duga”, Opština Ada, Opština Pećinci, Opština Sremska Mitrovica i Opština Ruma

Veća efikasnost socijalnih usluga kroz međuopštinsku saradnju i promovisanje aktivacije (radni odnos) ugroženih grupa na lokalnom nivou
Opšti cilj projekta: Promovisanje efikasnog korišćenja resursa kroz uspostavljanje partnerstava različitih zainteresovanih strana uključenih u pružanje podrške ugroženim grupama (105,614.12. EUR)