Evropska unija, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je kroz projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, dodelila 28 grantova za 36 gradova i opština u Srbiji. Vrednost dodeljenih bespovratnih sredstava je 4.331.275,56 miliona evra za projekte koji će ojačati socijalnu uključenost ugroženih grupa, ali istovremeno i povećati obim i kvalitet socijalnih usluga u zajednici za ugrožene i grupe u teškom položaju, uključujući Rome.

Korisnici bespovratnih sredstava su predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija socijalne zaštite, centara za socijalni rad, srpskih opština i gradova, udruženja građana i fondacija, institucija iz sfere obrazovanja kao i javnih preduzeća.

Projekti su podeljeni na 2 glavne oblasti:

  1. OBLAST 1 – Socijalne usluge u zajednici za ugrožene grupe – 5 klaster projekata i 13 inicijativa socijalne zaštite (ukupni iznos doprinosa EU je 2.874.848,29 EUR)
  2. OBLAST 2 – Inicijative aktivne inkluzije romskog stanovništva – 10 projekata (ukupni iznos doprinosa EU je 1.456.427,27 EUR)

Jedinica za upravljanje projektom (JUP) pružiće tehničku podršku Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u formulisanju, sprovođenju, praćenju i ocenjivanju sprovođenja relevantnih mera socijalne politike, kao i davanjem podrške pružaocima socijalnih usluga u zajednici u formulisanju i sprovođenju odgovarajućih i adekvatnih operativnih rešenja za praktičnu primenu mera politike i strateških indikacija formulisanih na nacionalnom nivou. Takođe, JUP će pružiti tehničku pomoć i korisnicima bespovratnih sredstava u vezi sa upravljanjem projektom, predstavljanjem postignutih rezultata i izveštajima o sprovođenju projekta.

Upravljanje Grant šemom je pod odgovornošću Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.