Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsnije socijalne usluge u zajednici
EuropeAid/135483/DD/ACT/RS

Oblast projekta: Socijalna inkluzija
Grad/region: Srbija, cela zemlja
Iznos granta: 4.331.275,56 EUR
Budžetska linija: IPA 2012
Datum početka: 2015.
Datum završetka: 2017.
Korisnik: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Socijalna inkluzija ostvarena kroz brigu za ugrožene grupe u zajednici i kroz ostale mehanizme mera politike jeste u središtu ovog projekta, kao i omogućavanje zainteresovanim stranama na lokalnom i nacionalnom nivou da planiraju, sprovode, primene i ocene različite mere politike koje čine pokušaje socijalne inkluzije od strane Vlade Srbije u okviru evropskih integracija i do konačnog postizanja rezultata.

S obzirom na to da su Romi istovremeno etnička manjina bez sopstvene države čiju kulturu(e) i “način života” društvo često posmatra kao čin “namernog isključivanja” i kao višedimenzionalnu isključenu grupu, oni su s pravom posebno naglašeni kao i potreba da se unapredi kvalitet njihovog života.

Glavne zainteresovane strane su:

Ostale zainteresovane strane su korisničke institucije – predstavnici Vlade Srbije i lokalnih samouprava, državne institucije kao i korisnici bespovratnih sredstava:

 • Jedinica za sprovođenje IPA projekata u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRZBS);
 • Dobitnici grantova na lokalnom i regionalnom nivou u Srbiji;
 • Državne i lokalne institucije zadužene za regulisanje i pružanje socijalnih usluga;
 • Centri za socijalni rad (CSR) kao i lokalne kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ);
 • Lokalne samouprave (LS) kao i Stalna konferencija gradova i opština;
 • Pružaoci socijalnih usluga u zajednici.
Nadzorni odbor projekta nadgleda sprovođenje projekta i ostvarivanje očekivanih rezultata. Članovi Nadzornog odbora su predstavnici sledećih institucija:

 1. Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 3. Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
 4. Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Republike Srbije
 5. Nacionalni savet Roma Srbije

Krajnji korisnici projekta su građani Srbije – trenutni i budući korisnici sistema socijalne zaštite, pripadnici romske nacionalne manjine i druge ugrožene grupe, kao i krajnji korisnici projekata podržanih u okviru grant šeme EU.

Projekat će doprineti većoj socijalnoj inkluziji u Srbiji i podršci razvoju i standardizovanju socijalnih usluga u zajednici, a posebno će odgovoriti na potrebe naročito ugroženih grupa kao što su: osobe sa invaliditetom, deca, mladi, žene, osobe starije od 65 godina, romska nacionalna manjina, neobrazovani, nezaposleni i stanovništvo seoskih područja.

Pozitivan uticaj na krajnje korisnike dugoročno će biti ispoljen kroz sledeće:

 • Unapređenje kvaliteta života starijih osoba u terminalnoj fazi bolesti i nega starijih
 • Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom svih uzrasta
 • Unapređenje usluga podrške i pomoći za starije
 • Unapređenje socijalne inkluzije marginalizovanih grupa
 • Smanjenje siromaštva među mladima
 • Unapređenje socijalizacije i inkluzije dece sa problemima u ponašanju
 • Unapređenje zaštite i podrška socijalnoj inkluziji najugroženije i socijalno isključene dece širenjem usluge svratišta za decu koja žive ili rade na ulici
 • Unapređenje ekonomske i socijalne inkluzije Roma kroz podršku u obrazovanju
 • Društveno-ekonomsi razvoj Roma i smanjenje siromaštva
 • Ekonomsko osnaživanje Romkinja: veće mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja
 • Bolji kvalitet života ciljnog stanovništva

Projekat će imati uticaj na šire domaće stanovništvo i lokalnu zajednicu u smislu obezbeđivanja boljeg kvaliteta života. Očekuje se pozitivan uticaj na budžet (kroz smanjena potraživanja za pomoć porodičnim prihodima, jednokratnu novčanu pomoć itd.). U načelu, projekat će doprineti boljem ostvarivanju garantovanih osnovnih ljudskih prava.

Podstaći će integrisane modele pružanja usluga sa ciljem rešavanja socijalne inkluzije na sveobuhvatni način, sledeći među-sektorski pristup koji uključuje socijalnu zaštitu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje, posebno za one koji se suočavaju sa višestrukim društveno-ekonomskim problemima kao što su Romi.

1. SOCIJALNA ZAŠTITA/klaster projekti

 • Šumadijski region, Kragujevac i okolne opštine – Batočina, Rača, Lapovo, Knić, Topola
 • Šumadija i Pomoravlje, Batočina, Lapovo i Rača
 • Nišavski okrug, opštine Aleksinac i Ražanj
 • Lajkovac, Ljig, Mionica
 • Ada, Pećinci, Sremska Mitrovica, Ruma

SOCIJALNA ZAŠTITA/Ostalo

 • Autonomna pokrajina Vojvodina, Južni Banat, opština Kovačica
 • Varvarin
 • Ruma
 • Autonomna pokrajina Vojvodina, Sremski region, opština Irig
 • Srbija – Ćuprija, Kragujevac, Niš
 • Bor i Pčinjski okrug, Vranje, Beograd
 • Niš, Pančevo, Subotica, i Novi Sad
 • Autonomna pokrajina Vojvodina, Sremski region, opština Stara Pazova
 • Beograd – opštine Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad,
 • Voždovac, Vračar, Zemun, i Zvezdara
 • Valjevo
 • Bajina Bašta
 • Novi Sad

2. INICIJATIVE AKTIVNE INKLUZIJE ROMSKOG STANOVNIŠTVA

 • Pirotski okrug, opština Bela Palanka
 • Opštine Bela Palanka, Knjaževac i Prokuplje
 • Beogradski region, Beogradske opštine Obrenovac i Rakovica
 • Bujanovac, Beograd, Bela Palanka, Surdulica, Prokuplje, Žitorađa, Vladičin Han, Vlasotince, Doljevac, Kostolac, Kraljevo, Leskovac, Lebane, Niš i Pirot
 • Republika Srbija, Braničevski okrug, Požarevac
 • Beogradski region i Centralni Banatski region, opštine Novi Bečej i gradske opštine
 • Lazarevac, Zvezdara, Rakovica, Čukarica i Novi Beograd
 • Kraljevo
 • Južni Banat, Alibunar, Kovin
 • Autonomna pokrajina Vojvodina, Sremski region, opština Ruma
 • Kruševac
 • Varvarin