Evropska unija, koju predstavlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u ovom projektu ima ulogu Ugovornog tela.

Kontakt:
Avenija 19a, Vladimira Popovića 40/V,
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 308 3200
Fax: +381 11 308 3201
E-mail: delegation-serbia@eeas.europa.eu
E-mail Informacije za medije: delegation-serbia-info@eeas.europa.eu
www.europa.rs

Nadzorni odbor nadgleda sprovođenje projekta i ostvarenje očekivanih rezultata. Članovi Nadzornog odbora su predstavnici sledećih institucija: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Nacionalni savet Roma Srbije.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Avenija 19a, Vladimira Popovića 40/V
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 308 3200
Fax: +381 11 308 3201
E-mail: delegation-serbia@eeas.europa.eu
E-mail Informacije za medije: delegation-serbia-info@eeas.europa.eu

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nemanjina 22-26
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 303 86 61

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
Nemanjina 34, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3061-100, 3061-102, 3061-103
Fax: +381 11 3061-110
E-mail: office@seio.gov.rs

Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 202 13 89,  361 32 45

Nacionalni savet Roma Srbije
Masarikova 5/13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3061603
E-mail: info@romskinacionalnisavet.org.rs