Konzorcijum EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (ES), Eptisa D.O.O. (SR) and WYG international (UK) obezbeđuje tehničku podršku u praćenju sprovođenja podržanih aktivnosti.

EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.
Emilio Muñoz, 35-37 – 28037 Madrid
Tel: +34 915 949 500
Fax: +34 914 465 546

EPTISA Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu
Dubljanska 8, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 2400 222 / 211 / 233
Fax: +381 (11) 2400 111 (or +34 91 182 02 22)
E-mail: eptisasee@eptisa.com

WYG international
Knjeginje Zorke 2, I sprat, 11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 308 22 21
E-mail: marketing@wyg.com