O projektu

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

KONTAKT ZA MEDIJE

Evropska podrška inkluzivnom društvu
Sanja Babić, Menadžer za odnose sa javnošću, s.babic@socijalnainkluzija.rs , +381 63 451 416

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Nadežda Dramićanin, Odnosi sa javnošću i medijima,  DELEGATION-SERBIA-INFO@eeas.europa.eu

 

POSETITE ONLINE IZLOŽBU ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE